Odmiana Nazwisk Na Zaproszeniach ŚlubnychMasz kłopoty z odmianą nazwisk na zaproszeniach ślubnych? Poniższe narzędzie zrobi to za Ciebie.
Wpisz nazwisko w Mianowniku liczby pojedynczej, rodzaju męskiego, dla którego chcesz poznać odmianę, np. Brzozowski!Zalecenia dotyczące odmiany nazwisk polskich i obcych (Źródło: Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, 2002.):

Liczba mnoga:
- Najczęstszym błędem w odmianie nazwisk jest brak odmiany - na zaproszeniach odmieniamy w zasadzie wszystkie nazwiska, np.: Brzozowski - Brzozowskich, Przybycień - Przybycieniów, Cebula - Cebulów, Spychała - Spychałów, Pośpiech - Pośpiechów, itd;
- Jeśli tylko jest możliwe przyporządkowanie nazwiska jakiemuś wzorcowi odmiany, należy je odmieniać;
- W przypadku podwójnego nawiska odmieniamy oba jego człony (w wyszukwiarce wpisuj nazwiska pojedynczo);
- Istnieją nazwiska, które w Bierniku liczby mnogiej mogą przyjmować dwie formy. Niektóre źródła podają, że tylko jedna z nich jest poprawna, inne uznają obie. Do tej grupy należy nazwisko Cukier, które w B. l.mn. przyjmuje formy Cukierów lub Cukrów. Narzędzie dla uproszczenia wyświetli tylko jedną z poprawnych odmian.

Nazwiska żeńskie:
- Odmieniają się tylko nazwiska kobiet zakończone na -a
- Nazwiska o zakończeniu -owa, -ewa odmieniają się tak jak przymiotniki
- Natomiast pozostałe nazwiska żeńskie zakończone na -a odmieniają się tak jak rzeczowniki pospolite o podobnym zakończeniu
- Czasami forma męska nazwiska pozwala na używanie dwóch form żeńskich, np. Łukasz Chudy - Anna Chudy lub Anna Chuda. Obecna wersja narzędzia zakłada pierwszą opcję (Anna Chudy) i dla takiej wersji poda odmianę. Uwaga - gdy nazwisko męskie będzie zakończone na -a (Łukasz Chuda - Anna Chuda), nazwisko żeńskie otrzyma odmianę Chudę (nie: Chudą).

Nazwiska męskie:
- Nazwiska na -er, podobnie jak rzeczowniki pospolite (szwagier, kelner), odmieniają się z zachowaniem -e ruchomego, lub rzadziej -nie, np. Romer - Jana Romera/Państwa Romerów, Mahler - Jana Mahlera/ Państwa Mahlerów, ale: Szuster - Jana Szustra/ Państwa Szustrów. O sposobie odmiany decydują różne czynniki, przede wszytkim stopień utrwalenia nazwiska w języku polskim, zwyczaj językowy. Odmiana nazwisk może być na tej stronie niepoprawna.


Baza zawiera ponad sto czterdzieści tysięcy nazwisk polskich i obcych, używanych w Polsce. Autor dołożył wielu starań, aby odmiany były poprawne, lecz wciąż część nazwisk może być odmieniona błędnie. Autor nie ponosi odpowiedzialności za problemy, które z tego wynikły.

Wypróbuj Generator Nazwisk pozwalający na losowe wybranie nawet kilku tysięcy nazwisk: Generator Nazwisk
Kontakt: kontakt@odmiana-nazwisk.waw.pl


Podziel się:  
   


© 2015. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.